Финансиски извештаи Печати

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018

Приходи и расходи 1 

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3


 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 

БУЏЕТСКА СМЕТКА 603

СОПСТВЕНА СМЕТКА  631

СОПСТВЕНА СМЕТКА  787

ДАНОЧЕН БИЛАНС


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016

БУЏЕТСКА СМЕТКА 603

Буџетска сметка 603

Приходи и расходи 2

Приходи и расходи 3

Даночен биланс