Печати

ПРАВИЛНИЦИ И ОРГАНОГРАМ

СТАТУТ на НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп ЛИНК


 

ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп ЛИНК


 

ОРГАНОГРАМ на внатрешната организација на НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп ЛИНК


 

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација во НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп ЛИНК