Печати

ИЗЛОЖБИ

ЦК,, Марко Цепенков,,  продолжи со успешна презентација на ликовното творештво од земјата и странство. Во 2011 година реализира повеќе самостојни и групни изложби. Во галеријата и во ликовниот салон, љубителите на ликовната ументост имаа можност да  проследат изложби на слики, графики, карикатури, групни изложби од истакнати уметници. По повод Осми март, традиционално се одржа манифестацијата Брзо сликање, на која уметниците дадоа значаен придонес, создавајќи интересни дела.

Се реализираа изложби на:
-Струмичка ликовна колонија
-Катерина Деспот
-Билјана Кајевиќ
-Јасмина Новковска


-Карикатури од Миле Манчевски
-Фотографии од Кирил Каракаш
-Дијана Томиќ - Радевска
-Ниче Василев
-Колонија ДЕ НИРО
-Изложба на дела од млади автори
- Изложба на карикатури од бугарски автори
-Владимир Темков
-Изложба на дела од колонијата ДРЕН 2011
-Изложба на мозаици и скулптури од Првата камена колонија
-Изложба на дела од ДЛУП
-Цртежи од Беди Ибрахим
-Слики од Бојана А.Трпческа
- Изложба:,,Уметноста на тлото на некогашна Југославија,,
- Изложба ,, Скулптури на новото време,,
-Дела од ДЛУБ
- Изложба на Мирослав Стојановиќ - Шуки и др.