Печати

ПРИФАТЕНА ПРОГРАМА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА ЗА 2015 ГОДИНА

Издавачка дејност

Печатење на списанието за литература, уметност и култура ,,Стремеж,, - 1 број

Музичко - сценска дејност

Целовечерен концерт на гудачкиот камерен оркестар,, Арко,,

Концерт на женскиот младински хор,, Стив Наумов,, Битола

Концерт на гудачкиот квартет ,,Air strings,,

Гостување на националниот балет со претставата ,,Доктор Офболи,,

Драмска дејност

1.,,Ајнштајновите сништа,, автор Ален Лајтман, режија Слободан Унковски

2. ,,Пинокио,, од Карло Голдони, режија Дарко Ковачовски

3.,,Премиера во сабота,, - автор и режија Коле Ангеловски

Фолклорна и сценско уметничка дејност

Извоирен фолклор на балканските народи

Работа на КУД,,Моминок,,

Изложби

1.Самостојна изложба на Глигор Чемерски

2.,,Сеќавање II,, самостојна изложба на Беди Ибрахим

3.Самостојна изложба на Боро Митрикески

4.Самостојна изложба на Александар Цане Јанкулоски

5.Самостојна изложба на Павле Кузмановски

6.,,Пакт со ангелот чувар или транседенција,, -Дороти Пачкова

7.Изложба на Мирослава Микица Трујкановиќ

8.,,Две вистини,, изложба на Марија Маркоска и Часлав Маркоски

9.Самостојна изложба на Данчо Ордев

10.Изложба на Јана Куновска(преземање од КИЦ)

11.Изложба на Илија Кавкалески(преземање од ЦК Охрид)

12.,,Фотографијата миг на вечноста или вечност на мигот,, изложба од Јован Наумовски

13.Ѓорѓи Чулаковски- Џото – 40 години творештво

14.Изложба на графики од Лина Тренкоска

15.,,Мал битолски монмартр,,

16.,,Без наслов,, самостојна изложба на Сашо Поповски

17.Самостојна изложба на Благојче Наумовски

18.Изложба на Мирослав Масин(преземање од КИЦ)

19.Самостојна изложба на Миле Брцески

20.Изложба на Здружението на копаничари на Македонија (преземање)

21.Ликовна колонија Дрен

22.Изложба ,,Вевчански видувања,, на Вевчанска колонија

23.Изложба на Струмичката ликовна колонија

24.Изложба на графичката колонија,,Македонски брод,,

25.Самостојна изложба на Доне Милјановски

Меѓународна активност

Учество на фестивалот Еуроказ, Загреб, Хрватска

ЦК,,Марко Цепенков,, во 2015 година, освен оваа програма ќе реализира и други активности