Печати
Изложба од Соња Димовска
ликовна галерија 
петок 29.11.2019 - 13.00 часот
internet