Search
Close this search box.

Драматург

Дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на катедрата за англиски јазик и книжевност, насока преведување.Своето образование го до оформува на пост дипломските студии при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“  во Скопје, на студиската програма Наука за книжевноста, каде што магистрира на тема „Деконструкцијата и преведувањето драмски текстови врз примери од драмите на Семјуел Бекет“. Како стипендист на Европската Комисија, спроведува научно истражување на Факултетот за книжевност при универзитетот Сапиенца во Рим, Италија. Работи како преведувач и како предавач по англиски јазик, а од 2014 година работи како драматург во Театар „ВојданЧернодрински“ – Прилеп. Нејзините преводи и дела се објавувани од ИП Култура, Окно, Македонскиот центар на ИТИ, како илитературните списанија „Блесок“, „Стремеж“  итн. Посетувала бројни книжевни конференции, семинари,  летни школи и работилници од повеќе области.