Search
Close this search box.

Правилници

СТАТУТ на НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ – Прилеп ЛИНК


ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ – Прилеп ЛИНК


ОРГАНОГРАМ на внатрешната организација на НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ – Прилеп ЛИНК


ПРАВИЛНИК за внатрешна организација во НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ – Прилеп ЛИНК