Search
Close this search box.

Годишна Програма

 

Република Македонија Министерство за култура

Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата во 2010 година – НУЦК”Марко Цепенков” Прилеп


Со донесувањето на Годишната програма за остварување на националниот интерес во културата во 2010 година, средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија распоредени во дејности:

 

Издавачка дејност – НУЦК”Марков Цепенков” Прилеп

“Стремеж – два броја

Музичка и сценско – уметничка дејност- НУКЦ”Марко Цепенков” Прилеп

“Прилепско културно лето 2010”

Фолклорна и сценско – уметничка дејност – НУЦК”Марко Цепенков” Прилеп

Изворен фолклор на балканските народи – манифестација

КУД “Моминок” – програмски активности

Драмска дејност- НУЦК”Марко Цепенков” Прилеп

“Кавкаски круг со креда” – автор Бертолт Брехт, режија Мартин Кочовски

“Антица” – автор Ристо Крле режија Бранко Брезовац

“Тартиф” – автор Молиер режија Кирил Петрески

Ликовна и галериска дејност – НУЦК”Марко Цепенков” Прилеп

Ликовна колонија “Дрен 08” – с. Дрен Прилеп

Организирање на 20 самостојни и групни изложби.

Аудиовизуелна дејност НУЦК”Марко Цепенков” Прилеп

Прикажување циклуси на уметнички филмови со учество на филмски критичари.

Програма за инвестиции – НУЦК”Марко Цепенков” Прилеп

Реновирање на театарот

Набавка на тонска миксета, засилувач и звучници

 

Министерството за култура, согласно со член 10 од Законот за култура донесува Годишна програма за остварување на националниот интерес во културата. Со Годишната програма се утврдуваат програмите и проектите што се од национален интерес во културата во рамките на средствата определени во Буџетот на република македонија за тековната година, при што се има предвид целосното и континуирано остварување на дејноста на националните установи, како рамноправна положба на на сите субјекти независно од правниот статус, етничката или друга припадност под еднакви услови утврдени согласно со закон. Распределбата на средствата обезбедени од Буџетот се врши според постапка утврдена во Законот за култура. Правилникот и критериумите за финансирање на програмите, односно проектите по одделни дејности на културата (“Сл. Весник на РМ” бр.61/04) и правилникот за елементите што треба да бидат содржани во програмите и проектите од национален интерес во културата (“Службен весник на РМ” бр. 79/2000), стручни и компетентни комисии направија избор од програмите и проектите доставени на конкурсот во 2009година. Врз основа на наведеното, утврдена е Годишната програма за остварување на нациолниот интерес во културата во 2010 година.

Министер,

м-р Елизабета Канческа – Милевска

 

Годишната програма стапува на сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1.01.2010 година

 

ЗА НАС

Националната Установа Центар за Култура “Марко Цепенков“ Прилеп цели 40 – ет години го создава, чува и негува богатото културно наследство, вткаено во сопствениот подем, во растот на градот кој неуморно покажува и докажува дека раѓа и одгледува писатели, сликари, актери, музичари, слободоумни луѓе со визија.

Повеќе Артикли..

Зачленете се за НовостиБидете секогаш во тек со новите случувања