Печати

Поминаа првите денови од јануари во Новата 2020 година.
Остануваат уште 11 цели месеци во кои ќе бидеме со Вас
Ќе дејствуваме заеднички, ќе нудиме креативни настани....
Се во Ваш интерес!.
Заедно можеме и ќе успееме 2020 година да биде успешна и плодна во сите области на нашето дејствување!