Печати

ЈУНИ - МЕСЕЦ НА КОНЦЕРТИ И ИЗЛОЖБИ

01.06. РЕГИОНАЛНИ ПЕНЗИОНЕРСКИ СРЕДБИ

голема сала 10 ч.

04.06. ИЗЛОЖБА НА ДЕЛА ОД ИГОР ТАНЕВСКИ

ликовна галерија - 12.00 ч.

10.06. КОНЦЕРТ НА УЧЕНИЦИ и НАСТАВНИЦИ ОД МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ

фоаје - 20 ч.

11.06. ГОСТУВАЊЕ НА НОБ „ БОЛЕРО “и ОПЕРСКИ ДЕЛ

голема сала - 20 ч.

14.06 ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ ОД ФОТО КИНО КЛУБ

фоаје - 19.30.

17.06. КОНЦЕРТ НА „ТАНЕЦ “

плато пред ЦК „ Марко Цепенков “ - 20 ч.

18.06. ИЗЛОЖБА ОД ВЛАДИМИР ТЕМКОВ

ликовна галерија - 12.00

22.06. „ВЕЧЕР СО ПИЈАНО“

фоаје - 20 ч.

23.06. КОНЦЕРТ „ ДИШИ ЉУБОВ“

фоаје - 20 ч.

24.06. ИЗЛОЖБА – ПРОЕКТ НА УСАИД

фоаје - 20 ч.

25.06. КОНЦЕРТ НА ИСИДОРА АНГЕЛЕСКА ( пијано )

фоаје - 20 ч.