Печати

ИЗЛОЖБА НА ДЕЛА ОД ДЛУП

Во ликовната галерија, во присуство на повеќемина уметници, претставник од ЛС, гости, беше отворена годишната изложба на дела од ДЛУП. (25.09.- 9.10.2020)
Со свое творештво се претставуваат 21 уметник - член на ДЛУП.
Со дела се претставуваат Доајените на уметноста во градот Васил Костов и Кирил Гегоски, потоа Методи Исков, претседател на ДЛУП Давид Атанасоски, Верче Николоска, Лепа Милошевска, Александар Џинго, Ферди Булут, Елена Димоска, Марта Макеска, Дарко Талески, Анита Сотироска, Александра Богоеска, Марија Ѓорѓиоска, Павлинче Илиоска, Бојана А. Трпческа, Кирил Гегоски, Емил Димоски, Емил Солески, Филип Перески, Михајло Ристески и Ристо Тошески.

AdmirorGallery 3.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.